Po sepsání smlouvy, nejraději s notářem či advokátem, a ověření podpisů, ještě není koupě či prodej dokončený. Nastává čas pro zapsání do katastru nemovitostí a jsou tu i další povinnosti  nejen mezi oběma stranami, ale i ke státu.

Doba vlastnictví

 

Vlastníkem smlouvy se kupující stává ne podpisem smlouvy, ale až po zapsání do katastru nemovitostí. Tady jde o rychlost, takže je dobré podat návrh na vklad do katastru nemovitosti společně po podepsání smlouvy, ale jinak je to většinou na kupujícím, aby to včasným podáním co nejvíce urychlil.

Návrh na vkladu do katastru nemovitostí

 

Další listinou pro změně majitele nemovitosti je návrh na vkladu do katastru nemovitostí. Ten má mít určité náležitosti. Takže v něm bude jméno či označení katastrálního úřadu, údaje obou účastníků řízení, seznam práv, která mají být zapsána do katastru, myšleno nejen práva vlastnická, ale i případné věcná břemena a další. Dále má být přiložena kupní listina, ale i další, pokud někdo někoho zastupuje, je-li jedna či obě strany právnickou osobou. To vše je možno zjistit přímo na katastru nemovitostí.

Daň z prodeje

 

Nesmíme na závěr opomenout na daň z nabytí nemovitých věcí,. Tu platí kupující tím, že podá daňové přiznání a sazba se vypočítává tak, že jde o 4 % z ceny zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru.

Závěr

 

Do realizace prodeje a koupi nemovitosti, pokud jde o nějaký větší objekt či složitější proces, je značně náročné. Poradit si s tím je pro nezkušené z obou stran určitě nejednoduché. Nákup a prodej nemovitosti na vlastní pěst je vždy náročný a doporučujeme využít služeb notáře či advokáta, všechno písemně zaznamenat, podložit a o tom, že se musí jednat slušně a v hranicích zákona, asi netřeba připomínat. A ještě jedno upozornění, že nikoho do ničeho netlačte a nenechte se sami do něčeho tlačit, nespěchejte a druhou stranu si pečlivě prověřte a ověřujte si i jednotlivé kroky třeba tím, že smlouvu necháte zkontrolovat v bance u sjednávání hypotéky.