Covid 19 tento rok všemy možnými způsoby narušil chod celého světa, od celostátního uzavírání a obchodních válek až po neshody v ropném sektoru a ekonomické recese. Dá se říct, že tento vir nějakým způsobem ovlivnil většinu lidí a celý svět čeká na distribuci vakcín, abychom si mohli všichni oddechnout. Evropou právě prochází druhá vlna viru. Naštěstí již tohob o viru víme více a uzavírání probíhají už trochu jinak. To by mělo zmírnit dopady uzavírání na ekonomiku a zároveň mít požadovaný učinek zpomalení šíření viru. Blížíme se ke konci roku 2020 (konečně!) a je čas zhodnotit, jak pandemie ovlivnila naši zemi a ekonomiku a jak vypadá budoucnost. Pro ty, kteří obchodují na forexu, může být tento článek obzvláště užitečný, aby zjistili, jak to vypadá s ekonomikou země a co to znamená pro měnu.

Panika druhé vlny

Na jaře, když Českou republiku zasáhla první vlna koronaviru jsme reagovali pohotově a byly jsme za naši rychlou reakci chváleni. Při druhé vlně tomu však bylo jinak. Stali jsme se od té doby jednou s nejhůře zasažených zemí v Evropě, pokud jde o počet nakažených a úmrtí na počet obyvatel. 4. prosince Česká republika ohlásila 4745 nových případů kovidu 19, což znamenalo nárůst o téměř 300 případů ve srovnání s předešlým pátkem. Počet nakažených podle našeho systému PES (protiepidemický systém) vzrostl z 57 na 59 a jakmile dosáhne 61, bude vláda muset vyhlásit přísnější opatření uzavírání. Tato druhá vlna a s ní spojená zavedená opatření uzavírání, bohužel výrazně zasáhla naši ekonomiku a je možné, že její znovuoživení bude pomalé. Poslední ekonomický průzkum OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v České republice ukazuje na zvyšující se nezaměstnanost a počet bankropcí. V takovém případě bude vláda muset poskytnout další podporu, dokud se ekonomické oživení nenavrátí do starých kolejí.

Jaké kroky byly přijaty k oživení ekonomiky?

Mezi dosud navržené možnosti patří lepší rekvalifikace pro ty, kteří jsou nezaměstnaní a hledají si práci, vytváření metod pro rychlejší řešení bankrotu a najímání více žen na trhu práce. Generální tajemník OECD Angel Gurría řekl: „Toto krize přerušila období silného ekonomického růstu v České republice a působivou konvergenci směrem k průměrné úrovni OECD příjmů. Po účinném zadržení první vlny nyní země bojuje s důsledky druhé vlny. Nejistota je vysoká a růst se bude obnovovat jen pomalu. Úkolem je teď dosáhnout oživení, které bude inkluzivní, udržitelné a odolné vůči budoucím šokům.

Vypadá budoucnost slibně?

Pokud jde o produktivitu, zaměstnanost, platy a životní úroveň, země si vedla dobře, když HDP na obyvatele vzrostl o téměř 90% . Poté přišel Covid-19, který změnil křivku a zastavil náš ekonomický růst ve svých stopách. Očekává se, že HDP poklesne v roce 2020 přibližně o 6,8%, poté vzroste o 1,5% v roce 2021 a o dalších 3,3% v roce 2022. Toto by mohlo znamenat, že náš HDP zůstane pod úrovní, kde byl před pandemií ještě nejméně dva roky. Míra nezaměstnanosti vzrostla z 3,7% v říjnu na 3,8% v listopadu, a pandemie nevykazuje žádné známky ústupu. Ve srovnání s mírou nezaměstnanosti 2,6% v této době vloni, můžeme posoudit rychlost jakou toto číslo roste. Počet registrovaných uchazečů o zaměstnání v listopadu byl 274 562, což je o 2 841 osob více než v říjnu. Zotavení, ač pomalé, je však na obzoru, a to představuje záblesk naděje v jinak temné době.

Průmysl se rozvíjí

Dalším zábleskem naděje je nárůst výkonnosti průmyslu. V říjnu vzrostla průmyslová výroba o 3% ve srovnání s předcházejícím měsícem, a to i přes omezení zavedená po celé zemi v rámci druhé vlny. Jakub Seidler, hlavní ekonom v ING bance v České republice uvedl: „Český průmysl vstoupil do posledního čtvrtletí letošního roku silněji, než se očekávalo, a to navzdory druhé vlně pandemie, která v říjnu opět způsobila zmenšení mnoha segmentů. Důvodem je skutečnost, že na rozdíl od první vlny se neuzavřely automobilky. Domácí průmysl je zároveň motivován relativně příznivým výkonem průmyslu v zahraničí. Díky obnově automobilového sektoru vzrostlo roční procento průmyslové produkce poprvé od května 2019. V říjnu vzrostla výroba automobilů o 10%, a právě to bylo největším faktorem přispívajícím k růstu průmyslu v České republice. Proto bude na konci roku 2020 průmysl jedním z největších faktorů, které udržují naši ekonomiku.

Dopad na devizové trhy

Pokud jde o devizové trhy, mohla by naše centrální banka na konci roku nařídit zvýšení úrokových sazeb. To by mohlo vést k vyšším sazbám za korunu a hodnota naší měny by se mohla navrátit dříve, než se očekávalo. Na konci listopadu se koruna vůči Euru stabilizovala a obchodovala za 26,350 za Euro. Analytici očekávají, že hodnota koruny se v příštím roce zvýší a budoucnost forexu by tedy mohla být slibná, zatímco ekonomiky eurozóny, společně s naší vlastní, začínají pracovat na ekonomickém zotavení.

Sečteno a podtrženo

Ekonomické oživení je prioritou nás všech. Ti, kteří posuzují zdraví ekonomiky podle dění na forexovém trhu zjišťjují, že současná nestabilita představuje nejen rizika ale i příležitosti, a přináší možnosti těm obchodníkům, kteří jich umějí využít formou obchodování s CFD nebo rozdílovými smlouvami. Obchodování s CFD vám v podstatě umožňuje obchodovat s volatilitou a využívat cenové změny v kterémkoli směru u vybraného finančního nástroje, aniž byste museli kupovat dané podkladové aktivum. Zde lze zahrnout cokoli od nejlepších devizových párů, jako jsou EUR / USD, GBP / USD a EUR / CZK až USD / CZK, EUR / CZK a mnoho dalších, stejně jako komodity, indexy, akcie a ETF.

iFOREX je spolehlivý online broker, který nabízí více než 900 finančních nástrojů obchodovatelných na elegantní, efektivní obchodní platformě s vynikající zákaznickou podporou a pokročilými obchodními nástroji a funkcemi. Zaregistrujte se ještě dnes a využijte bezplatné výukové materiály včetně videonávodů, užitečných průvodců PDF a školení 1 na 1 se skutečným obchodním trenérem.

iFOREX UK je obchodní jméno společnosti VIBHS Financial Limited, která je autorizována a regulována Úřadem finanční etiky FCA ve Velké Británii pod identifikačním číslem 613381. V Anglii a Walesu zapsána jako společnost s ručením omezeným pod identifikačním číslem 08279988.

Materiály připravené v tomto dokumentu skupinou iFOREX, by neměly být žádným způsobem interpretované, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie s ohledem na finanční instrument, a to v jakémkoli smyslu. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje spojené s vysokým rizikem vzniku peněžní ztráty v důsledku finančního pákového efektu. Při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele došlo ke vzniku ztráty u 71.91% účtů retailových investorů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Mějte na paměti: Výpočty předešlých pohybů výkonu mohou představovat futures a ne podkladové aktivum. Plný disclaimer: https://www.iforex.cz/legal/article-disclaimer

Source: https://www.arabnews.com/node/1739266/world