Většina bytů se pronajímá, jejich majitelé jsou různí, od města přes různé firmy až k jednotlivcům. Také se dá říci, že většina nájmů probíhá podle zákona, vyhlášek i dobrých mezilidských mravů, ale přesto…

Základem je smlouva

 

Základním prvkem vztahu mezi majitelem a nájemcem je smlouva. Velkomajitelé mají většinou výhodu, že si mohou platit právníky a jejich smlouvy během let došly do stavu, kdy splňují všechny možnosti. Ovšem i tak je možno v nich objevit některé věty, které mohou být ke škodě nájemníků. Ale to se asi více objevuje u soukromníků, ale nechceme nikoho nařknout, že to někdo dělá záměrně. Určitě by ve smlouvě měly být možnosti, jak ukončit smlouvu, tedy s tříměsíční výpovědní lhůtou, a taky by tam měly být jasně uvedeny případy okamžitého zrušení smlouvy, což bude asi při neplnění smlouvy, poškozování majetku, rušení večerního klidu a podobně.

Největší problémy

 

Největším problémem není určitě jen poškození bytu a to, že nájemce nechce platit dlouhodobě nájem, ale to, že se nechce vystěhovat, ani když mu smlouva termínově vyprší, nebo mu ji majitel dá z různých důvodů. Někdy platí toto vše dohromady. Dnes jsou zákony na straně spíše nájemníka, dokonce nelze prostě vyměnit zámek u dveří a nájemníka již dovnitř nepustit.

Další důvody k ukončení nájmu

 

Výpověď z bytu je možná také, když byl nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na členovi jeho domácnosti, nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, či proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. Podobně lze dát výpověď z bytu, pokud musí být byt vyklizen z veřejného zájmu, třeba že se bude bourat, a nebude ho samozřejmě možné vůbec dále užívat. Výpověď lze dát i z důvodů potřeb rodiny majitele domu.

Pokračování