První díl nás seznámil se základní věcí k pronajmutí bytu, a to se smlouvou. Nyní si povíme něco o výpovědích.

 

Výpověď s výpovědní lhůtou

 

Výpověď s výpovědní (tříměsíční) lhůtou z bytu je třeba dát písemně a raději si nechat nájemníkem potvrdit její převzetí, tříměsíční lhůta běží od 1. dne měsíce předání následujícího. Nájemce by měl mít i možnost mít proti výpovědi námitky, případně dokonce navrhnout přezkoumání výpovědi soudem do dvou měsíců od jejího doručení. Pokud toto poučení chybí, výpověď je neplatná. Tak může nájemce vystěhování protahovat o další měsíce, a peníze majiteli utíkají.

Za jakých podmínek je možná výpověď bez výpovědní lhůty?

 

Někdy se neukáznění nájemníci chovají tak, že by se klasická tříměsíční výpovědní lhůta přinesla další škody pronajímateli, ať na majetku, na zhoršeném spolužití se sousedy, či třeba se zvyšujícím dluhem po neplacení nájemného, ale i hrubým porušením nájemní smlouvy . Podle občanského zákoníku je v takových případech možno dát nájemci okamžitou výpověď, tedy bez výpovědní tříměsíční lhůty. Ale i tak se to protahuje, protože nájemník musí bez zbytečného odkladu byt odevzdat do jednoho měsíce od ukončení nájmu.

Podání okamžité výpovědi

 

Většinu důvodů k podání okamžité výpovědi z bytu jsme již uvedli, ale i tato výpověď má svá pravidla. Nejde zkrátka na někoho zakřičet, že má výpověď, vše má svoje zákonné meze. Nejdříve je nutno prokazatelně, pro případ následných soudů, raději před svědky, problémového nájemníka vyzvat, aby se choval a činil podle smlouvy či dobrých mravů. Je ho tedy třeba vyzvat, ale tak dále nečinil, resp. odstranil vzniklý protiprávní stav. Při soudu se bez tohoto úkonu se okamžitá výpověď ruší. Pak musí dostat nájemník výpověď písemně s tím, že v ní budou uvedeny všechny důvody, tedy jeho hrubé porušení povinností.

Pokračování