Přes sepsání smlouvy a podání výpovědi se dostáváme do doby,  kdy má být smlouva ukončena a byt předán. Ale ne vždy to jde hladce.

Skončení smlouvy

 

Ať již dojde k ukončení smlouvy jakkoliv, je nájemce povinen byt vyklidit, a to většinou do stavu, v jakém ho převzal. Tím okamžikem skončení smlouvy bývá tradičně odevzdaný byt předáním klíče. Pak by mu již nemělo nic bránit ke vstupu do bytu.

Když konec nenastane

 

Nyní se dostáváme k problému, že sice smlouva skončí, ale byt nájemce nepředá a odmítá ho dokonce opustit, ale také současně za byt neplatí. A tady má pronajímatel, resp. majitel před sebou složité a časově náročné řešení. Na jedné straně stojí totiž jeho vlastnické právo, případně omezení jeho vykonávání, a na straně druhé ochrana domovní svobody nájemce. Pronajímatel proto nemůže teď již černého obyvatele svého bytu svémocně vystěhovat například tím, že mu vystěhuje jeho věci z bytu na chodbu nebo dokonce na ulici, vymění zámek, či případně uskuteční jiné kroky, které by zamezily nájemníkovi vstup do bytu. Tím by se totiž dopustil trestného činu narušování domovní svobody a bez logiky věci by si mohl sám při ochraně svých práv přivodit újmu v podobě následného hrozícího trestního stíhání. Nezbývá mu nic jiného, než tuto záležitost řešit podáním žaloby na vyklizení nemovitosti. Pokud mu soud dá za pravdu a pravomocný rozsudkem bude v jeho prospěch, může dojít následně k exekučnímu vyklizení bytu. A jak jsou soudy rychlé, jak jsou drazí právníci, to asi nemusíme připomínat.

Ponechané věci v bytě

 

Na závěr si ještě povězme, co s věcmi, které bývalý nájemce v bytě ponechal a patří mu. V tomto případě se doporučuje z bytu si pořídit fotografickou či video dokumentaci. Může se stát, že bývalý nájemce bude vyžadovat i třeba to, co tam nebylo. Dále by bylo dobré onoho člověka vyzvat, aby si věci odnesl a dát mu na to patřičný čas. Pokud jde o dražší věci, jednejme písemně, případně sepišme mu seznam dotyčných věcí. Je tedy nutno se o věci postarat ve prospěch a na účet nájemce. Pokud si v určeném termínu bývalý nájemník věci bez zbytečného odkladu nevyzvedne, má pronajímatel či majitel bytu podle §2296, odst. 1 občanského zákoníku právo vše po předchozím upozornění na účet nájemce prodat.