Prodat či koupit nemovitost samozřejmě lze i bez realitního makléře, ale chce to mít buď zkušenosti, nebo alespoň požádat o pomoc notáře či advokáta.

Papíry, papíry

 

Pokud je vše v pořádku a obě strany se dohodly na prodeji a koupi, na nemovitosti neleží žádný stín, žádný kostlivec není ve skříni, doporučuje se sepsat a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, tedy tzv. rezervační smlouvu. Doba k podepsání konečně smlouvy se totiž může protáhnout na straně kupujícího třeba vyřizováním hypotéky nebo jiným sháněním finančních prostředků. Tím si kupující pojišťuje nemovitost, aby prodávající z jednání o koupi neodstoupil, kdyby se naskytl někdo, kdo by mu dal lepší podmínky.

Smlouva

 

Kupní smlouva je to nejdůležitější. Ta musí být v případě nemovitosti ze zákona písemná a navíc podpisy na ní musí být úředně ověřené. Smlouvu lze napsat i podle vzorů či rad na internetu, ale i tak se doporučuje ji raději sepsat s notářem či advokátem, nebo alespoň si ji nechat prověřit a zkontrolovat, že je na ní vše, co má být. Tím se dá předejít některým budoucím problémům a nesrovnatelnostem.

Obyvatelé nemovitosti

 

Kupní smlouva může být jednoduchá, ale většinou je prodej náročnější. Například objekt není prázdný, protože v něm někdo bydlí a není to prodávající, který by se po prodeji odstěhoval. Takže je nutné ve smlouvě uvést, kdo tam zůstane bydlet, kdo nemovitost a hlavně kdy opustí a podobně. To bývá často největším jablkem sváru a může se to táhnout i několik let, po soudech, zkrátka velké nepříjemnost.

Další náležitosti smlouvy

 

Základní částí kupní smlouvy je identifikace obou stran, tedy jméno s rodným číslem, datem narození, adresou a dalšími údaji, pokud někdo vystupuje jako právnická osoba. Dále zde budou identifikační údaje samotné nemovitosti, což je parcelní číslo a jméno katastrálního území, případně část obce, číslo popisné a pak i kupní cena. Dobré je uvést i formu úhrady, datum splatnosti, čísla a jména bank, případně, jde-li o splátky, jejich podmínky a i penále, pokud dojde k nesplácení. Na závěr je nutno uvést datum předání, místo a datum sepsání smlouvy a na konec podpisy obou stran, notářsky či jinak ověřené a i to, kdo podá návrh na vklad do katastru nemovitostí. Dalším dokumentem může být i nepovinný předávací protokol, kde bude uveden stav nemovitosti, nedostatky a podobně, který pak ale chrání obě strany do budoucnosti.

Pokračování