Jedním z nejčastějších přání pro občana vyspělé Evropy, tedy i u nás, je mít možnost cestovat. S tím se samozřejmě pojí poznávání cizích krajin, přírody, památek, sportovní a kulturní vyžití a podobně. Na druhé straně nemusí cestování vždy být jen požitkem s pěkným prožitkem, ale trápením a dokonce se některé důsledky mohou táhnout dlouhou dobu.

Letadlo

Při letu letadlem na nás mohou čekat různá nemilá překvapení, ani je snad nelze jedním dechem vyjmenovat všechny. Ale nejčastější budou asi problémy se zavazadly. Ta mohou za námi přiletět se zpožděním, mohou se poškodit a dokonce ztratit. Náhradu můžete dostat v případě, že prokážete výši škody. Lze to samozřejmě účtenkami a věci koupené jako náhradní v cílové destinaci, ale horní hranice celkové škody by neměla přesáhnout asi 35 tisíc korun. Pokud jde o jiné náhrady, ty můžete dostat za situace, které zaviní letecká či cestovní kancelář, ale to nejsou například přírodní vlivy, stávky, třeba policejní akce a jiné. Pokud se v tom objeví nějaké problémy se zavazadly, pak u nich lze žádat náhradu škody. Pokud jde o nezaviněné okolnosti, při kterých se náhrady nevyplácejí, přesto u nich je dopravce povinen se o pasažéry postarat tak, že jim zdarma poskytne občerstvení, třeba nocleh a dokonce náhradní let. To je sice teorie, ale víme ze zkušeností, že se to někdy nestane a cestující zůstanou sami na letišti.

Automobil

Dnes se stává běžným zvykem, že člověk letí někam letadlem a v dotyčné lokalitě si půjčí auto. To lze objednat již předem díky internetu. Ale i zde se skrývají některé možná nebezpečí pro vaši peněženku. Proto by jste měli dodržovat některé zásady. V prvé řadě si přečtěte pořádně smlouvu a zde kapitolu věnované dopravním nehodám a možnosti poškození vozidla. Pro své dobré svědomí si vypůjčený automobil vyfoťte, hlavně všechny viditelné nedostatky, abyste mohli dokázat jeho stav. Karoserie nemusí být vždy v naprostém pořádku. A pak se stane, že při vašem byť malém poškození, budete muset zaplatit i poškození jiná, případně přijdete o kauci. Při vrácení vozu si nechte vystavit písemné potvrzení či protokol, že vracíte auto v souladu se smlouvou a bez nových poškození. Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte, ať to je vinou její (umělé) složitostí nebo cizímu jazyku.