Není pochyb o tom, že se vzděláváním dětí je třeba začít co nejdříve, a to už v předškolním věku. Navíc je třeba při tom dbát na formu učení, jelikož si dítě v tomto období buduje vztah k učení. Ideálním řešením jsou proto edukativní aplikace Lipa Learning, které vzdělávají děti nenásilnou a zábavnou formou. Rozvoj těchto aplikací můžete nyní podpořit investicí do dluhopisů EMTC a zhodnotit tak své úspory.

Co jsou edukativní aplikace?

Edukativní aplikace využívají chytrých zařízení. Díky tomu se dítě naučí zacházet s moderními technologiemi, které jsou dnes již běžnou součástí našich životů. Navíc však edukativní aplikace poskytují dětem velmi cenné informace, rozvíjí jejich kreativitu a vzdělávají je zábavnou formou, tak aby se jim získané informace snadno uložily do paměti a neměly pocit, že se učí. Není potřeba dodávat, že učení násilnou formou nikam nevede. Třeba právě tak si představoval Jan Ámos Komenský školu hrou.

O Lipa Learning

Edukativní aplikace Lipa Learning jsou aktuálně jedničkou na trhu. Tyto aplikace nabízejí hezky zpracované hry, díky kterým si děti osvojují písmena, čísla, zvířátka apod. Mezi aplikacemi lze najít adaptivní hry, knihy s poutavými příběhy, ale i tipy pro rodiče a mnoho dalších aplikací. Dítě je motivováno přirozenou cestou a není tak porovnáváno s ostatními dětmi. Všechny aplikace jsou vytvářeny ve spolupráci s předními odborníky na vzdělání. Neváhejte je také vyzkoušet.

Jak zhodnotit své peníze?

Pokud vás někdy lákalo investování, pak máte možnost investovat své peníze právě do těchto edukativních aplikací, za jejichž vznikem stojí společnost EMTC – Czech a.s.

Získané peníze z dluhopisů EMTC pro Lipa Learning jsou určené na rozvoj dalších aplikací, vylepšování těch dosavadních a pro jejich rozšíření do celého světa. Společnost EMTC – Czech a.s. se zavazuje k vyplácení úroků ve stanovených termínech a na konci období pak k vyplacení celé investované částky.

Vyzkoušejte aplikace Lipa Learning se svými dětmi.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, č.j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019, a ve znění jeho dodatku č. 2 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, č.j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.