O pojem svěřenský fond se většina Čechů začala zajímat až v souvislosti se střetem zájmů premiéra ČR Andreje Babiše. Přesto, nebo právě proto je dobré si objasnit, co to svěřenský fond vlastně je. V podstatě je to soubor majetku vyčleněný zakladatelem ke konkrétnímu účelu. Majetek zůstává plně anonymní a pečuje o něj pověřený správce. Ten má za úkol hlídat naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Nárok na prospěch má výhradně beneficient určený zakladatelem.

Kdo a jak může svěřenský fond založit

Založit jej může jak fyzická, tak právnická osoba, a to k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Do majetku lze vložit libovolnou movitou i nemovitou věc. Svěřenskému fondu je po právní stránce podobná nadace, která však nenabízí takovou variabilitu a také absenci dohledu ze strany státu. Svěřenské fondy jsou oblíbenou formou správy a ochrany majetku po celém světě.

Jak svěřenský fond funguje?

Princip je velice jednoduchý. Okamžikem jeho založení ztrácí zakladatel formální vlastnická práva ke svým movitým či nemovitým věcem. Plnění vlastnických práv zajišťuje správce podle pravidel, která si zakladatel určí ve statutu svěřenského fondu. Při založení svěřenského fondu musí zakladatel učinit následující tři kroky:

  1. Vybere část majetku, kterou chce do fondu vložit. Mohou to být movitosti, nemovitosti, obchodní podíly, kapitál na bankovním účtu, tedy téměř cokoliv
  2. Zvolí způsob nakládání s majetkem a určí správce, který pak realizuje plnění svěřených úkolů
  3. Určí benefienta, který bude z majetku profitovat

K čemu svěřenské fondy slouží?

Představují výhodnou formu správy a ochrany majetku pro soukromé osoby, majitele obchodních společností, nebo se využívají k charitativním účelům. Fyzické osoby si tak mohou finančně zajistit sebe i celou rodinu. Svůj majetek tak mohou ochránit před lehkovážným nakládáním i před případnou exekucí.

Právnické osoby využívají svěřenské fondy k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby, jako formu zaměstnaneckých benefitů nebo ochranu před insolvenčním řízením.