Organizace může dlouhodobě prosperovat pouze za předpokladu efektivního řízení vnitropodnikových procesů. Bez ohledu na velikost je nezbytné implementovat specializovaný software – podnikový informační systém, který umožní sběr a analýzu dat, automatizaci a pokud možno i zjednodušení rutinních činností a v neposlední řadě delegaci práv na jednotlivé zaměstnance. Ale čeho se držet při výběru?

Ujasněte si, co potřebujete

Prvním krokem je stanovení individuálních požadavků. Jednodušší startovní pozici mají uživatelé, kteří již s ERP nějaké předchozí zkušeností mají. Mohou z nich vycházet a hledat podnikový informační systém prostý nedostatků stávajícího řešení.

Ke stanovení požadavků je vhodné přistupovat komplexně – seznámit se s aktuálními trendy a zároveň se zamyslet nad tím, kde bude firma za pět, deset let. Jednou z častých chyb je výběr softwaru bez funkcí, které momentálně nevyužijete, ale v budoucnosti vám řízení firmy výrazně usnadnily. Dále pak nekompatibilita s dalšími aplikacemi, které běžně používáte.

Systém na míru, nebo krabicové řešení?

Jakmile si uděláte jasno v tom, co od podnikového informačního systému očekáváte, můžete začít s hledáním dodavatele softwaru na míru, nebo přistoupit k výběru konkrétního hotového produktu. Která varianta je lepší?

Zatímco vývoj podnikového informačního systému na míru trvá minimálně několik měsíců a stojí několik set tisíc až milionů korun, modulové řešení je připraveno k takřka okamžitému použití a jeho cena je mnohem přijatelnější.

Kvalitní modulový ekonomický software pokrývá potřeby menších i větších firem napříč všemi obory. K nejlépe hodnoceným patří český RIS, který je kromě standardní verze dostupný také ve verzích „RIS Start“ (pro OSVČ a malé firmy), „AR-RIS“ (pro výrobní podniky) a „TOP-RIS“ (manažerský systém).