První díl byl všeobecně o podnikání studentů a o zdravotním pojištění, které student jako podnikatel nemusím platit.

Sociální pojištění

 

Další výhodou je sociální pojištění, které sice po dobu studia stát neplatí, proto se tato doba nezahrnuje do výpočtu vašeho starobního důchodu. Při začátku podnikání je nutno na dle bydliště příslušné OSSZ oznámit začátek podnikání. Podnikání je pro studenty vedlejší činností, proto se na ně nevztahuje povinnost platit sociální pojištění. Má to ale určité omezení, a to je výše čistého příjmu. Pokud bude vyšší než každoročně stanovovaná rozhodná částka, je sociální pojištění nutno platit. Rozhodná částka se každý rok mění a pohybuje se kolem 70 tisíc korun. Obdobně i na OSSZ je třeba do 2. května podat přehled o příjmech a výdajích za uplynulý tok.

Daňové přiznání

 

Student jako OSVČ musí do konce března podávat daňové přiznání. Pokud je ale příjem nulový, nahradí ho čestné prohlášení o nulových příjmech. Také studenti si mohou stanovit výdaje pomocí výdajových paušálů, které snižují z pohledu daňových účelů čistý příjem až o 80 %, ale záleží na předmětu podnikání. Připomínáme také, že daň z příjmu fyzických osob je 15 % ze základu daně. Nezapomeňte si uplatnit také položky snižující základ daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Pak tu jsou i další slevy na dani, daňové slevy na poplatníka, sleva na dani na studenta. Ty však platí pouze do dovršení věku 26 roků.

26 let a co dál?

 

Po 26. narozeninách již student úředně studentem není, i když studovat může dál. Pak totiž ztrácí výhody, jako jsou slevy (jízdenky, vstupenky aj.), ale hlavně stát již za něho neplatí zdravotní pojištění. Pak již člověk musí zálohy na zdravotní pojištění platit sám. Dále se oficiálně podnikání stává studentovi hlavní činností, takže to znamená placení zálohy na sociální pojištění. Minimální měsíční záloha pro OSVČ je 2

189 Kč, myšleno v roce 2018. Výjimkou je, že i když někdo máte živnostenský list, ale aktivně nepodniká, že platit zálohy na sociálním pojištění nemusí. To je však skutečnost se musí OSSZ  doložit.

Závěr

 

Podnikat při studiu není jednoduché, a má určité zejména finanční výhody, ale také studenta nějak netlačí výše příjmů, ale výhodné je, že je většinou v podnikání vlastním šéfem. Na druhou stranu to studenta stojí mnoho času, které musí ukrojit z doby na studium. A pak jsou tu i finance, které je nutno do podnikání vložit, aby o ně nepřišel. Ale podnikat v čemkoliv v době studií je vynikající průpravou pro podnikání ve velkém, se kterým se může student potkat, až vstoupí do života po dokončení studií.