Někteří studenti si myslí, a někdy skutečně oprávněně, že si mají vynikající nápady či příležitosti, že si mohou při studiích pomoci finančně a založit vlastní firmu. Pro získání živnostenského listu totiž stačí jen málo, mít alespoň 18 let, a tím být svéprávnost, způsobilý k právním úkonům, a podmínkou je i být bezúhonný.

Jak založit firmu

 

Studentské podnikání má některé výhody oproti podnikání dospělých, ovšem některé povinnosti mají společné. Je třeba předeslat, že živnosti jsou vlastně tři. K volné živnosti stačí věci uvedené výše, pak je živnosti řemeslná a vázaná, kdy se musí splnit některé podmínky. Těmi jsou většinou odborná způsobilosti. Existuje i koncesovaná živnost, pro kterou je nutno získat onu koncesi. Při podání je třeba uvést adresu, což bývá obvykle domov studenta. Jejich podnikání je většinou založené na nápadech, myšlenkách, málokdy je k němu potřeba nějaká hala. Pokud je přeci jen adresa podnikání jiná, je třeba prokázat nárok na využívání vybraných prostor, to bývá obvykle nájemní smlouva. Žádost o živnostenský list lze u nás podat na jakémkoliv živnostenském úřadu.

Zdravotní pojištění

 

Nyní se dostáváme k jedné z výhod studentského podnikání, a to je zdravotní pojištění. To totiž platí za studenty stát a není tomu zábranou ani podnikání studenta. Student se tak nemusí zabývat minimálním vyměřovacím základem a ani zálohami na zdravotní pojištění. Jednou ze dvou základních podmínek v tomto případě je povinnost oznámit zdravotní pojištěně zahájení činnosti nejpozději do 8 dnů ode dnů ode dne zahájení. Druhou podmínkou je posílání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně vždy do 2. května za uplynulý rok. Pokud má student živnostenský list, musí tento přehled zaslat, i když bude mít nulový příjem.

Pokračování