Svěřenský fond v českých končinách dlouho chyběl. Přitom se jedná o ideální nástroj, jak zabezpečit sebe i svou rodinu. Jak ho tedy založit?

Svěřenský fond je skvělý nástroj nejen pro podnikatele, kteří nemají dědice. Hodí se ke správě majetku, zabezpečení v případě nemoci či úrazu. Do svěřenského fondu ale nemusíte vkládat pouze firmu. Může jít o byt, rodinný dům či umělecké dílo. V tomto článku vám tedy řekneme, jak ho založit a efektivně využívat jeho výhod.

Začátek svěřeneckého fondu

Do svěřenského fondu nejprve musíte vložit majetek. A to buďto postupně, nebo v několika vlnách. Řada poradců vám doporučí, aby byl první vklad nízký až symbolický (např. tisíc korun). Během prvního vkladu totiž úředníci ověřují, jestli jde o majetek zakladatele fondu. To by v případě společného jmění manželů mohl být problém. Hlavní majetek pak vložíte s pomocí smlouvy o vkladu. Ta se uzavírá mezi majitelem (vkladatelem) a svěřenskými správci. Svěřenecký fond se může rozrůst o majetek i po smrti zakladatele s pomocí závěti.

Kdy je založení neplatné?

Může se stát, že v některých případech bude převod majetku do svěřenského fondu neplatný. To se stává zejména ve chvíli, kdy byl zakladatel v době transakce insolventní (tedy nebyl schopný plnit svoje dluhy). Vložení majetku může být zakázáno i v případě, že tak mělo být učiněno s úmyslem obrat věřitele či finanční úřad.

Jak na převod vlastnictví

Svěřenský fond se skvěle hodí k zajištění nového vlastníka. Tato formalita je ukotvena v zakládací smlouvě, závisí ale na druhu majetku. Například u nemovitosti je potřeba, aby převedení vlastnictví proběhlo v souladu s pravidly katastrálního úřadu. U firem zpravidla stačí určit podmínky pro převzetí. Takto může původní majitel zajistit, že dědicové jeho majetek po smrti nerozprodají.