Multiproduktová makléřská společnost poskytuje investorům a obchodníkům přístup k široké škále aktiv různých tříd. Mezi tato aktiva patří např. dluhopisy, komodity, akcie, ETF, deriváty a další.

Pro investory je důležité mít přístup k široké škále finančních produktů, díky tomu mohou diverzifikovat svá portfolia a nabízí se jim více příležitostí. Některé třídy aktiv jsou volatilnější než jiné, což znamená, že si v závislosti na požadované úrovni rizika můžete vybrat, do které třídy aktiv chcete investovat.

Příkladem takové multiproduktové makléřské společnosti je TRADE.com, která dává obchodníkům přistup k velkému množství finančních produktů od akcií a derivátů, přes forex, komodity, dluhopisy, ETF a další. Tato společnost také nabízí novější produkty jako je přístup k IPO před jejich zveřejněním, Tematická portfolia a Spread Betting. Jedná se o známou a věrohodnou společnost se všemi potřebnými licencemi. Těžit můžete z rychlého uzavírání obchodů a dostatečné likvidity napříč všemi třídami aktiv.

Co znamená multiproduktové investování?

Multiproduktové investování je proces investování napříč širokou škálou různých tříd aktiv. Díky tomu rozložíte riziko, jelikož nesázíte vše na jednoho koně. Pokud např. akciové trhy padají a investor má všechen svůj kapitál svázaný v akciích, je jeho osud ponechán napospas budoucímu vývoji cen akcií.

Na druhou stranu, pokud investor rozprostře svůj investiční kapitál napříč různými třídami aktiv, jako jsou např. akcie, dluhopisy a komodity, zmenší tak riziko, kterému vystavuje svůj kapitál a sníží případné ztráty, když by cena jedné z těchto tříd aktiv začala extrémně klesat.

Často během období ekonomické nejistoty, když akciové trhy padají, daří se mnohem lépe dluhopisům a vzácným kovům. Investicí do více různých tříd aktiv rozprostřete riziko a diverzifikujete více své portfolio.

Je váš makléř opravdu multiproduktový?

Mnoho makléřských společností tvrdí, že je jejich nabídka multiproduktová, ale opak je realitou. Mohou inzerovat řadu různých tříd aktiv, do nichž u nich lze investovat, ale v tomto ohledu bude mít poslední slovo likvidita a rychlost uzavírání obchodů.

Pokud kvůli nízké likviditě a pomalé rychlosti nejste schopni uzavřít požadované obchody, pak nelze takového makléře považovat za multiproduktového. Aby investor mohl plně využívat multiproduktového investování, musí být schopen uzavírat své obchody rychle a efektivně. Před definitivním výběrem makléře nejdříve zkontrolujte obchodované objemy napříč všemi nabízenými třídami aktiv.

Z tohoto důvodu investujte u zavedeného makléře, který je plně transparentní. Díky tomu získáte možnost okamžitého uzavírání obchodů a přehled o skutečných nákladech při obchodování na burze a s dalšími aktivy.

Jaké jsou výhody multiproduktového obchodování?

Existuje mnoho klíčových výhod spojených s multiproduktovým obchodováním. Hlavní výhodou je širší škála investičních příležitostí pro obchodníky. Pokud se dané třídě aktiv nedaří nebo dlouhodobě stagnuje, mohou mít obchodníci problémy s uzavíráním ziskových obchodů.

Když by měli možnost přesunout své soustředění na likvidnější třídu aktiv bez změny makléře, zvýšilo by to množství jejich potenciálních obchodních příležitostí. Také diverzifikace napříč různými třídami aktiv umožní lépe řídit svou úroveň rizika.

Multiproduktové obchodování je komplexnější než běžné obchodování na burze, takže je spíše vhodnější pro zkušenější obchodníky. Tito obchodníci tak mohou rychleji reagovat na změny na trzích a těžit z nich.

Přímý přístup na trh (DMA) je další variantou multiproduktového obchodování, kterou TRADE.com nabízí svým obchodníkům. Ti mohou pomocí jednoho účtu na této platformě vkládat nákupní a prodejní příkazy přímo na světových burzách s třídami aktiv jako jsou ETF, futures a opce. Získají tak přístup k nejlepším cenám více než 100 000 aktiv napříč 125 světovými trhy.