Máte určité finanční prostředky, které momentálně nepotřebujete a nechcete je jentak nechat zahálet na spořícím účtu, kde je tak nízké úročení, že vám nepokryje ani inflaci? Zároveň ale nechcete, aby vám jen tak zůstávaly ležet ladem? Byli byste rádi za nějaké rozumné úročení? Pak vám představujeme investici do korporátních dluhopisů pro rozvoj edukativní aplikace Lipa Learning s.r.o. pro děti od 3 do 6 let.

Představení Lipa Learning s.r.o.

Lipa Learning s.r.o. je společnost, která už od roku 2012 vyvíjí edukativní aplikace pro děti předškolního věku, kdy zastřešující aplikace nese název Lipa Land. Aplikace má jediný úkol – vzdělávat ty nejmenší pomocí her. Je to nenásilná forma vzdělávání v oblastech jako je hygiena a bezpečnost, zdravý životní styl, péče o životní prostředí, autonomní zralost, fyzická zdatnost, historie a kultura, socio-emoční způsobilost a další vybrané kompetence.

Investujte do společnosti pro rozvoj vzdělání

A i vy se můžete stát součástí Lipa Learning. Právě teď totiž můžete investovat do dluhopisů EMTC pro Lipa Learning. O co se jedná? Stejně, jako existují státní dluhopisy, jsou i tzv. korporátní dluhopisy. Díky nim můžete vložit své volné finanční prostředky do vybrané společnosti a tím jí pomoci v dalším rozvoji a růstu.

Co tím získáte? Místo pravidelného ukládání peněz na běžném účtu, kde se vám nijak neúročí, tímto způsobem získáte efektivní investiční nástroj, díky němuž můžete zhodnotit své úspory.

Detaily investice do dluhopisů Lipa Learning s.r.o.

Investovat do společnosti Lipa Learning s.r.o. můžete prostřednictvím dluhopisů EMTC. Dluhopisový program EMTC byl schválen již v roce 2018 Českou národní bankou. V tomto roce byl schválen pro rok 2019.

Samotná společnost EMTC – Czech a.s., pod kterou Lipa Learning spadá, funguje na trhu už více než 15 let a za tu dobu pomohla desítkám firem v jejich růstu a rozvoji. Staňte se i vy součástí firmy Lipa Learning a přispějte svým dílkem ke vzdělání těch nejmenších. Vždyť přeci děti jsou naše budoucnost.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.